ISO 9001 är ett erkänt kvalitetsledningssystem som idag används av mer än en halv miljon organisationer i över 150 länder.

ISO 9001 betonar kundens ställning vilket skapar förutsättningar för maximal kundtillfredsställelse och därmed högre vinst.

Implementering av ISO 9001 leder till ständig förbättring av organisationsplanering, översikt och ledning. Implementering av ISO 9001 visar dessutom på ett åtagande i kvalitetsförbättring genom att använda sig av ett certifieringsorgan i tredjepart.

Witte Industrier  AB uppfyller kvalitetssystemstandarden ISO 9001 ISO 14001 sedan 2003.  Certifikatet utfärdat  av Lloyd´s Register