Sedan 2001 levererar vi lagerringar till SKFs fabrik i Göteborg. SKF är idag vår största kund med höga krav på leveransprecision och kvalitet.
Det långsiktiga sammarbetet med SKF har gjort att vi kunnat automatisera vår produktion och därmed nå en låg bemanningsgrad som i sin tur ger större konkurrenskraft.

Parker  är vår största kund till stångbearbetningsavdelningen. Vi har haft ett långt och väl fungerade sammarbete med

Parker som tidigare hette Tema innan de förvärvades först av  Rectus och sedan av Parker Hannifin. Det goda samarbetet har fortsatt med Parker.

Vi har hela tiden anpassat vår stångavdelning för att kunna möta de ökande krav som det innebär att arbeta med kunder som är ledande inom sina marknader.

Volvo Penta har växt till att bli en stor kund sedan vi började leverera på  90- talet. Vi levererar idag huvudsakligen svänghjul till olika fabriker och lager i världen.

Vår största kund på fräsning är idag ABB Robotics som köper ett flertal gjutna detaljer till sina robotar från oss. De ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.